Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

SAOPŠTENJE – PRAVILNIK O OBAVEZNIM I PREPORUČENIM ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA ODREĐENIH KATEGORIJA STANOVNIŠTVA

S A O P Š T E NJ E

Ministarstvo zdravlja donijelo je  Pravilnik o obaveznim i preporučenim zdravstvenim pregledima određenih kategorija stanovništva, kliconoša i zaposlenih u objektima pod sanitarnim nadzorom koji, između ostalog, propisuje obavezni zdravstveni pregled za sve zaposlene koji rade na poslovima prometa, izdavanja ljekova i medicinskih sredstava, odnosno koji na drugi način dolaze u neposredan kontakt sa ljekovima i medicinskim sredstvima. (Sl. list CG, broj:54/22)

Zdravstveni pregled obuhvata ljekarski pregled na gnojna, gljivična i parazitarna oboljenja kože, noktiju, dlake i vidljive sluzokože jednom godišnje.

Ovo znači da farmaceuti odnosno zaposleni u apotekama obavezni su da se jednom godišnje pregledaju i više ne daju uzorak stolice na analizu kao što je bilo propisano dosadašnjim pravilnikom.

Navedeni pravilnik je stupio na snagu 27. 05. 2022. godine