Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

SPISAK PRIJAVLJENIH UČESNIKA & UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE ZOOM APLIKACIJE

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je dostupno UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE ZOOM APLIKACIJE I ULAZAK NA PREDAVANJE – online seminar (zoom meeting / interaktivno predavanje) koje će biti održano dana 07.04.2021. od 14:00 do 16:00 časova proslijeđen.

Takođe dostupan je i spisak svih učesnika koji su preko online prijave prijavili svoje učešće na online seminaru. Svi drugi korisnici koji nijesu evidentirani u okviru spiska, neće moći da ostvare pravo na bodovanje KFE.

Ukoliko smatrate da ste proslijedili prijavu i da nijeste evidentirani, molimo vas da na kontaktirate na mail adrese: farmaceutska.komora.cg@gmail.com ili kfedukacija@gmail.com.

Uputstvo i spisak – LINK