Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Stručni skup: Nesteroidni antiinflamatorni ljekovi

Nesteroidni antiinflamatorni ljekovi (propisivanje i potrošnja u Crnoj Gori, preporuke za njihovo bezbjedno izdavanje i primjenu)

Predavači:

  • dr Rifat Međedović, internista – reumatolog, Klinički centar Crne Gore
  • mr ph. spec. Maja Stanković, Institut za ljekove i medicinska sredstva

Cilj edukacije:

Predstaviti farmaceutima rezultate EU IPA projekta koji se implementira u Crnoj Gori u periodu 2020-2022. godine, tj predloženih informatičkih intervencija na nivou primarne zdravstvene zaštite, koje bi trebalo da doprinesu racionalizaciji propisivanja diklofenaka. Koordinator projekta je Institut za ljekove i medicinska sredstva.

Predstaviti farmaceutima putem pristupa kliničara najnovije informacije o bezbjednosti i efikasnosti različitih NSAIL u prometu u Crnoj Gori i pružiti preporuke za njihovu racionalnu primjenu.

Broj bodova: 5